БЕСМРТЕН ПОЛК ВО БИТОЛА!

БЕСМРТЕН ПОЛК ВО БИТОЛА!
По повод Денот на победата над фашизмот, 9-ти мај, на плоштадот „Магнолија“ во Битола беше организирана манифестацијата Бесмртен полк од страна на Меѓународниот Славјански Универзитет,, Г. Р. Державин,,. Манифестацијата беше поддржана од страна на Амбасада на Руската Федерација во Република Северна Македонија и Почесниот конзулат на Руската Федерација во Битола.