ВО СКОПЈЕ СЕ ОДРЖА ПРОМОЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИ РУСКО-МАКЕДОНСКИ МАРКИ

ВО СКОПЈЕ СЕ ОДРЖА ПРОМОЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИ РУСКО-МАКЕДОНСКИ МАРКИ