ВО УНИВЕРЗИТЕТОТ "Св.КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ СЕ ОДРЖА ПРЕДАВАЊЕ НА АМБАСАДОРОТ НА РУСИЈА ЗА АРХИТЕКТУРАТА НА КОЛЕКТИВНАТА БЕЗБЕДНОСТ ВО ЕВРОПА

ВО УНИВЕРЗИТЕТОТ "Св.КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ СЕ ОДРЖА ПРЕДАВАЊЕ НА АМБАСАДОРОТ НА РУСИЈА ЗА АРХИТЕКТУРАТА НА КОЛЕКТИВНАТА БЕЗБЕДНОСТ ВО ЕВРОПА
На 14 март Амбасадорот на Русија во Македонија, г-дин Олег Шчербак, оствари средба со Деканот и професорите на Филозовски факултет на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје и во Институтот за безбедност, одбрана и мир при факултетот одржа предавање за архитектурата на колективната безбедност во Европа.