ВО ПОЧЕСНИОТ КОНЗУЛАТ СЕ ОДРЖА АКЦИЈАТА „ГУЛАБОТ НА МИРОТ“

ВО ПОЧЕСНИОТ КОНЗУЛАТ СЕ ОДРЖА АКЦИЈАТА „ГУЛАБОТ НА МИРОТ“

По повод Светскиот ден на мирот - 21 Септември, во Почесниот конзулат на Руската Федерација во Битола се одржа акцијата „Гулабот на мирот“.Во акцијата учествуваа ученици од ОУ „Елпида Караманди“ од Битола, а поддршка дадоа и Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“, како и Здружение за Македонско-Руско пријателство и соработка.