ДЕЛЕГАЦИЈА ОД РУСИЈА ВО ПОСЕТА НА ПОЧЕСНИОТ КОНЗУЛАТ

ДЕЛЕГАЦИЈА ОД РУСИЈА ВО ПОСЕТА НА ПОЧЕСНИОТ КОНЗУЛАТ

Во посета на Меѓународниот Славјански Универзитет "Г.Р. Державин" - Битола беше 14 члена делегација од Државниот Универзитет "Г.Р. Державин" од Тамбов, Русија.

Денеска оваа делегација го посети и Почесниот руски конзулат во Битола, а на Широк сокак делеа Георгиевски ленти во пресрет на манифестацијата "Бесмртен полк"