КОНЦЕРТ НА РУСКИОТ ВОКАЛЕН АНСАМБЛ "ЧАJКА"

КОНЦЕРТ НА РУСКИОТ ВОКАЛЕН АНСАМБЛ "ЧАJКА"
На 08.07.2018 година ќе се одржи Концерт на рускиот вокален ансамбл "Чаjка" од Скопje, со програма од руски народни и козачки песни, а исто така и популарни современи композиции. Концертот ќе се одржи во ПАЦИО - Народен Завод и музеј Битола, со почеток во 20:30 часот.