Обраќање до македонската јавност по повод Божниќните празници од страна на Почесниот конзул на Руската Федерација

Обраќање до македонската јавност по повод Божниќните празници од страна на Почесниот конзул на Руската Федерација