Руската дијаспора во Македонија го прослави Денот на Народно Единство

Руската дијаспора во Македонија го прослави Денот на Народно Единство