СЕПТЕМВРИ 9 - ДЕНОТ НА ГЛАСAЊЕ

СЕПТЕМВРИ 9 - ДЕНОТ НА ГЛАСAЊЕ
ДРАГИ ГРАЃАНИ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА!

На 9 септември 2018 година, на единствениот ден на гласање, ќе има дополнителни избори за пратеници на Државната Дума. Сите руски државјани што живеат во Република Македонија имаат право да учествуваат на изборите на пратеници во изборната единица број еден од 129. Можете да го искористите ова право на:

7 септември 2018 година - во Почесниот конзулат на Русија во Битола на адреса: ул. Маршал Тито 28 - од 8 до 20 часот;

9 септември 2018 година - во Руската амбасада во Скопје на адреса: ул. Пиринск 44,
од 8 до 20 чаот.

Мора да имате валиден руски пасош со вас.

Граѓаните кои поради оправдани причини не можат самостојно да пристигнат на избирачкото место на денот на изборите, имаат можност да гласаат на местото на живеење. За да го направите ова, претходно треба да ја известите претходната изборна комисија.

Оние кои сакаат да ја проверат точноста на нивните податоци во избирачките списоци, можат да се обратат и до изборната комисија.

Контакти на изборната комисија:

- телефон: (02) 311-71-60 (во работни денови, од 9 до 18 часот);

- Факс: (02) 311-78-08 (околу часовникот);

- e-mail: skopje@mid.ru.